Holokaust u Hrvatskoj

Preživjeli

Ime
Prezime
Mjesto rođenja
Datum ili godina rođenja
 
Erika
Kiš
Zagreb
23.8.1936
Detalji
 • Ime: Erika
 • Prezime: Kiš
 • Djevojačko prezime:
 • Spol: ž
 • Ime oca: Stjepan
 • Ime majke:
 • Mjesto rođenja: Zagreb
 • Datum ili godina rođenja: 23.8.1936
 • Datum ili godina smrti:
 • Boravište 1941.:
 • Zanimanje 1941.: dijete,učenik
 • Opis zanimanja 1941.:
 • Napomena - Holokaust: skrivanje
 • Izvor podataka: lista Švicarski fond , Zagreb
Mladen
Kiš
1940
Detalji
 • Ime: Mladen
 • Prezime: Kiš
 • Djevojačko prezime:
 • Spol: m
 • Ime oca:
 • Ime majke:
 • Mjesto rođenja:
 • Datum ili godina rođenja: 1940
 • Datum ili godina smrti:
 • Boravište 1941.:
 • Zanimanje 1941.: dijete
 • Opis zanimanja 1941.:
 • Napomena - Holokaust: skrivanje
 • Izvor podataka: lista Švicarski fond, zagreb
Vojko
Kiš
Osijek
5.5.1911
Detalji
 • Ime: Vojko
 • Prezime: Kiš
 • Djevojačko prezime:
 • Spol: m
 • Ime oca: Julijo
 • Ime majke: Ella Buchler
 • Mjesto rođenja: Osijek
 • Datum ili godina rođenja: 5.5.1911
 • Datum ili godina smrti: umro
 • Boravište 1941.:
 • Zanimanje 1941.:
 • Opis zanimanja 1941.:
 • Napomena - Holokaust: zarobljenik, Njemačka
 • Izvor podataka: Lista, Švicarski fond, Zagreb dom
Zlatko
Kiš
1943
Detalji
 • Ime: Zlatko
 • Prezime: Kiš
 • Djevojačko prezime:
 • Spol: m
 • Ime oca:
 • Ime majke:
 • Mjesto rođenja:
 • Datum ili godina rođenja: 1943
 • Datum ili godina smrti:
 • Boravište 1941.:
 • Zanimanje 1941.: dijete
 • Opis zanimanja 1941.:
 • Napomena - Holokaust: skrivanje
 • Izvor podataka: Lista, Švicarski fond, Zagreb
Norbet
Kišicki
1917
Detalji
 • Ime: Norbet
 • Prezime: Kišicki
 • Djevojačko prezime:
 • Spol: m
 • Ime oca:
 • Ime majke:
 • Mjesto rođenja:
 • Datum ili godina rođenja: 1917
 • Datum ili godina smrti: umro 4.6.1979.
 • Boravište 1941.:
 • Zanimanje 1941.:
 • Opis zanimanja 1941.:
 • Napomena - Holokaust: skrivanje
 • Izvor podataka: Osmrtnica
Zora
Klaić
Sremska Mitrovica
24.1.1917
Detalji
 • Ime: Zora
 • Prezime: Klaić
 • Djevojačko prezime:
 • Spol: ž
 • Ime oca: Sigismund Tušter
 • Ime majke: Milica Borovečki
 • Mjesto rođenja: Sremska Mitrovica
 • Datum ili godina rođenja: 24.1.1917
 • Datum ili godina smrti: umrla
 • Boravište 1941.:
 • Zanimanje 1941.:
 • Opis zanimanja 1941.:
 • Napomena - Holokaust: skrivanje
 • Izvor podataka: lista švicarski fond, Zagreb
Eduard
Klain
Herceg Novi
2.5. 1935.
Detalji
 • Ime: Eduard
 • Prezime: Klain
 • Djevojačko prezime:
 • Spol: m
 • Ime oca: Josip
 • Ime majke: Milka Vidović
 • Mjesto rođenja: Herceg Novi
 • Datum ili godina rođenja: 2.5. 1935.
 • Datum ili godina smrti:
 • Boravište 1941.:
 • Zanimanje 1941.: dijete, učenik
 • Opis zanimanja 1941.:
 • Napomena - Holokaust: skrivanje
 • Izvor podataka: Anketa Zagreb 2005, Baza Cendo
Zora
Klajn
12.11.1913
Detalji
 • Ime: Zora
 • Prezime: Klajn
 • Djevojačko prezime:
 • Spol: ž
 • Ime oca:
 • Ime majke:
 • Mjesto rođenja:
 • Datum ili godina rođenja: 12.11.1913
 • Datum ili godina smrti: umro
 • Boravište 1941.:
 • Zanimanje 1941.:
 • Opis zanimanja 1941.:
 • Napomena - Holokaust: skrivanje
 • Izvor podataka: lista članova
Mira
Klancir-Lederer
8.12.1920
Detalji
 • Ime: Mira
 • Prezime: Klancir-Lederer
 • Djevojačko prezime: Altarac
 • Spol: ž
 • Ime oca: Iso Salamon Altarac
 • Ime majke: Klara Levi Papo
 • Mjesto rođenja:
 • Datum ili godina rođenja: 8.12.1920
 • Datum ili godina smrti: umrla
 • Boravište 1941.:
 • Zanimanje 1941.:
 • Opis zanimanja 1941.:
 • Napomena - Holokaust: skrivanje
 • Izvor podataka: lista Švicarski fond, Zagreb
Livija
Klarić
Senta
20.2.1929
Detalji
 • Ime: Livija
 • Prezime: Klarić
 • Djevojačko prezime: Klajn
 • Spol: ž
 • Ime oca: Ignjac
 • Ime majke: Frida Witmann
 • Mjesto rođenja: Senta
 • Datum ili godina rođenja: 20.2.1929
 • Datum ili godina smrti:
 • Boravište 1941.:
 • Zanimanje 1941.: dijete,učenik
 • Opis zanimanja 1941.:
 • Napomena - Holokaust: skrivanje
 • Izvor podataka: Baza Cendo